سرفصل دوره آموزش NX

دسته: دوره های آموزشی

 

-Part (Surface & Solid)
-assemble
-drafting


مدت: 40 ساعت


محل برگزاری: مرکز آموزش هیات امناء شهرک

 

شماره تماس: 
33863005
33873005

 

جهت اطلاع از زمان شروع ثبت نام کلاس ها و سایر دوره های آموزشی از طریق لینکزیر عضو کانال تلگرام ما شوید.

 

https://t.me/shahrak_sanati_amirkabir