سرفصل دوره آموزش مسترکم

دسته: دوره های آموزشی

 

- آشنائی کلی با محیط های مختلف نرم افزار

- نحوه ورود مدل طراحی شده دو بعدی به نرم افزار

- طراحی دو بعدی

- استراتژی های خشن کاری

- استراتژی های پرداخت

- مقایسه برنامه های مسترکم با سیکلهای کنترل فانوک

- 9 حالت ابزار

- انتخاب ابزار مناسب جهت استراتژی های مختلف

- جبران شعاعی ابزار

- انواع رزوه تراشی که شامل:

1- رزوه چپ و راست

2- مخروطی

3- جند راهه

4- ترکیبی

اصطلاحات برنامه در نرم افزار cimco