خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

سرفصل دوره آموزش مسترکم

دسته: دوره های آموزشی

 

- فصل اول:

- آشنایی با نرم افزار و انواع محیط های آن

- نحوه ورود قطعه طراحی شده و توسط نرم افزارهای موجود به mastercam

- نحوه مشخص کردن صفر شناور و ایجاد کردن آن

- تغییرات در مکان قطعه با استفاده از دستورهای دوران (rotat) ، انتقال (translate)

-فصل دوم:

-ایجاد محیط ماشین کاری؛

-چگونگی انتخاب نوع ماشین مورد نیاز

-روش های ایجاد ماده خام

-فصل سوم:

-روش های ماشین کاری در تراش

-خش کاری

-ظریف کاری

-رزوه زنی

-شیار تراشی

-برش قطعه

-سوراخ کاری

-داخل تراشی

-نحوه ماشین کاری نیم کره