دوره های آموزشی مدیریتی، مالی بازرگانی (رایگان)

 

  دوره های آموزشی مدیریتی ، مالی ، بازرگانی بصورت رایگان روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 16 الی 19 در اداره بازرگانی  برگزار میگردد.

 3محل ثبت نام : دفتر هیئت امنا شهرک و اداره بازرگانی   - 2208493 

 

1- گزارش نویسی با استاد شهراد نیا  27 بهمن   ساعت 4 - 7  اتاق کمال اسماعیل

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی