آموزش نرم افزارهای فنی مهندسی

هیئت امناء شهرک در راستای ارتقاء و توانمندی دانش فنی اعضاء شهرک  برگزار می نماید:

دوره های آموزشی نرم افزارهای فنی مهندسی و غیره  با پرداخت سوبسید

power mill   چهار و پنج محور

power mill    13 سه محور

catia مقدماتی و پیشرفته

cnc مقدماتی

autocad و نقشه خوانی

inventor

rapid form

solid work

master cam

مبانی کامپیوتر و اینترنت - زبان خارجه ( انگلیسی )

محل تشکیل کلاسها : سالن آموزش هیئت امناء

محل ثبت نام : دفتر هیئت امناء شهرک 3863005- 3873005

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی