خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit
نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
فردا فن 20 10 33862038
قالب سازی نیپون صنعت 7 35 33863567 33863567
خدمات قالبسازی سپهر 19 4 33865712 http://www.sepehrartgallery.com
شرکت مدلسازی پگاه 10 20 3863055 3872182
وایر کات و قالب سازی پارسیان 8 6 33868518 33851552
قالبسازی پرس کاری شمس 5 21 3862331
کارگاه علم و صنعت 1 15 33864131 33864273
قالب سازی شکوه 7 29 3870119 3862685
تراشکاری و قالب سازی کاظم زاده 7 26 3873103
قالبسازی توحیدی 24 28 33876660 33876661
قالب سازی و تراشکاری قطعات صنعتی ولیعصر 33 7 33878330 33878331
قالب سازی جبلی 10 15
کارگاه صنعتی خاتم الانبیا 3 9132166115
قالبسازی ایران رکورد 18 5 33877916
موسسه صنعتی یکتا 18 6 33873342
تراشکاری نمونه 19 15 33861615
قالب سازی رضائی 13 29 33866176
شرکت رخش آذر اصفهان 9 7 33867506 33879608
اصفهان تراش 17 23 33880479
قالبسازی میثم 17 24 33869849
تراشکاری فولاد 12 4 33862660
قالبسازی قائم 12 14 33864855
شرکت تولید الماس تراش اصفهان 14 20 33871322
تراشکاری و قالب سازی فروردین 11 4 33865292
قالبسازی موحدی 16 39 33879110
گروه فنی تکساز صنعت 16 4 / 7 33863724 33875966
قالبسازی حقانی 16 14 33864457
تراشکاری آمود اسپانه 16 15 33878796
قالبسازی توحید 16 21 33866549
مدلسازی نقش جهان 14 40 33862679
« شروع قبلی 1 2 بعدی پایان »

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir