خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit
نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
شرکت سناتک نو سپاهان خیابان کار و کارگر جنوبی - پشت بلوک 20 (طبقه دو) 8 33864099 33863424 http://www.sanataknou.com
فردا فن 20 10 33862038
قالب سازی پرشین صنعت سپاهان 7 12 09131948764
قالبسازی دانیال 15 13 33869803
قالبسازی قائم 12 14 33864855
قالبسازی حقانی 16 14 33864457
خدمات پولیش فتاحی و پرداخت قطعات استیل 10 14 33868697
کارگاه علم و صنعت 1 15 33864131 33864273
قالب سازی جبلی 10 15
تراشکاری نمونه 19 15 33861615
تراشکاری آمود اسپانه 16 15 33878796
گروه فنی و مهندسی مهدفنون 10 16 33870448
قالب سازی بهرامی 6 16 33870181
قالبسازی اصفهانی 15 19 33863211
قالبسازی یزدانی 7 2 09132068137
قالبسازی قائم صنعت 6 2 33870220
شرکت مدلسازی پگاه 10 20 3863055 3872182
شرکت تولید الماس تراش اصفهان 14 20 33871322
قالبسازی پرس کاری شمس 5 21 3862331
قالبسازی توحید 16 21 33866549
قالبسازی کریمی 9 22 33869700 - 33865064
اصفهان تراش 17 23 33880479
قالبسازی میثم 17 24 33869849
تراشکاری و قالب سازی کاظم زاده 7 26 3873103
تکنو فرم 21 26 33866165 33869486
قالبسازی توحیدی 24 28 33876660 33876661
تراشکاری نیکنام 14 28 33870214
قالب سازی شکوه 7 29 3870119 3862685
قالب سازی رضائی 13 29 33866176
قالبساز شکوه 7 29 33870119
« شروع قبلی 1 2 بعدی پایان »

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir