خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

قالبسازی اصفهانی

نام و نام خانوادگی مالک: آقای اصفهانی
تلفن همراه: 09131145424

مشخصات کارگاه

بلوک: 15
پلاک اصلی: 19
تلفن: 33863211

توانمندیها و تجهیزات

خدمات تراشکاری
ماشین آلات و تجهیزات:
  • تراش

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir