خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

قالبسازی دانیال

نام و نام خانوادگی مالک: آقای قانئیان
تلفن همراه: 09131140663

مشخصات کارگاه

بلوک: 15
پلاک اصلی: 13
تلفن: 33869803

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • قالبساز
قالبساز- سنبه ماتریس- خم - برش- کشش فرم

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir