خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

گروه فنی پیشگام

نام و نام خانوادگی مالک: آقای بختیاری
تلفن همراه: 09132299771

مشخصات کارگاه

بلوک: 7
پلاک اصلی: 36
تلفن: 33870117

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • قالبساز
قالبسازی - لاستیک سازی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir