خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

قالبسازی توحید

نام و نام خانوادگی مالک: آقای حسن انصاری
تلفن همراه: 09131135030

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 21
تلفن: 33866549

توانمندیها و تجهیزات

خدمات اسپارک - قالب سازی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir