خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

گروه فنی تکساز صنعت

نام و نام خانوادگی مالک: آقای میر خشتی
تلفن همراه: 09133118166

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 4 / 7
تلفن: 33863724
نمابر: 33875966

توانمندیها و تجهیزات

ساخت قالب های تزریق پلاستیک

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir