خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

تراشکاری فولاد

نام و نام خانوادگی مالک: آقای محمود خیرالهی
تلفن همراه: 09133000028

مشخصات کارگاه

بلوک: 12
پلاک اصلی: 4
تلفن: 33862660

توانمندیها و تجهیزات

قالب سازی و قطعه سازی برای صنایع فولاد

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir