خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

قالبسازی میثم

نام و نام خانوادگی مالک: آقای مظاهری
تلفن همراه: 09134113754

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 24
تلفن: 33869849

توانمندیها و تجهیزات

قطعه سازی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir