خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

اصفهان تراش

نام و نام خانوادگی مالک: آقای قاسمی
تلفن همراه: 09133192756

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 23
تلفن: 33880479

توانمندیها و تجهیزات

قالبسازی- ساخت قطعات صنعتی و لوازم خانگی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir