خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

قالب سازی رضائی

نام و نام خانوادگی مالک: آقای رضائی
تلفن همراه: 09131685014-09132066419-09131251677

مشخصات کارگاه

بلوک: 13
پلاک اصلی: 29
تلفن: 33866176

توانمندیها و تجهیزات

قالبسازی(ساخت لوازم پزشکی - لوازم بهداشتی ساختمان)

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir