خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

تراشکاری نمونه

نام و نام خانوادگی مالک: رضا واعظ
تلفن همراه: 09131199783

مشخصات کارگاه

بلوک: 19
پلاک اصلی: 15
تلفن: 33861615

توانمندیها و تجهیزات

ساخت قالب های لاستیک و پلاستیک

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir