خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

نیرو قطعه

نام و نام خانوادگی مالک: مسعود شیرانی
تلفن همراه: 09133132557

مشخصات کارگاه

بلوک: 22A
پلاک اصلی: 14 , 15
تلفن: 031-33873714
کارگر ساده: 3

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir