خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

فروشگاه نوروزی

نام و نام خانوادگی مالک: نوروزی
تلفن همراه: 09133117805
سابقه کار: 5

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 33
تلفن: 33863242
کارگر ساده: 3

توانمندیها و تجهیزات

فروش قطعات جانبی ماشین های سنگین

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir