خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

ابزار تراش آراز

نام و نام خانوادگی مالک: آقای فتح اله زاده
تلفن همراه: 09132701350

مشخصات کارگاه

بلوک: 31
پلاک اصلی: 2
تلفن: 33877932-33877933
نمابر: 33877931

توانمندیها و تجهیزات

فروش ابزار آلات صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir