خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

تراش ابزار نانو

تلفن همراه: 09132037426

مشخصات کارگاه

بلوک: 33
تلفن: 33877982
نمابر: 33877984

توانمندیها و تجهیزات

نمایندگی انحصاری فرزهای سالید کاربایدHPMT در اصفهان - عاملیت توزیع هلدر های تراش و فرز BASS در اصفهان

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir