خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

آرین متال

نام و نام خانوادگی مالک: آقای عبداله اقبالی
تلفن همراه: 091311883323

مشخصات کارگاه

بلوک: 33
پلاک اصلی: 8
تلفن: 33877960
نمابر: 33877970

توانمندیها و تجهیزات

فروش انواع فولاد آلیاژی : گرد - تسمه - چهارگوش - لوله و ورقهای آلیاژی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir