خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

ماشین آلات بدر

نام و نام خانوادگی مالک: مهدی بدری
تلفن همراه: 09131176726

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 40
تلفن: 33860046-33867405
نمابر: 33867404

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • سری تراش
دایکاست - تزریق پلاستیک
ماشین آلات و تجهیزات:
  • تراش
  • بورینگ

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir