خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

کانون ابزار ایران

نام و نام خانوادگی مالک: سعید پور محمد
تلفن همراه: 09123369648

مشخصات کارگاه

بلوک: 34
پلاک اصلی: 1
تلفن: 33878025
نمابر: 33878027

توانمندیها و تجهیزات

فروش ابزار آلات تراش روز

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir