خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

ابزار دماوند

نام و نام خانوادگی مالک: آقای حکم آبادی
تلفن همراه: 09144151063

مشخصات کارگاه

بلوک: 13
پلاک اصلی: 16
تلفن: 33867061
نمابر: 33868036

توانمندیها و تجهیزات

نمایندگی فروش محصولات هلیکس - مته کارباید و مخصوص

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir