خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

تکنو تراش آسیا

نام و نام خانوادگی مالک: حسن ابراهیمی
تلفن همراه: 09133108512

مشخصات کارگاه

بلوک: 13
پلاک اصلی: 16
تلفن: 33867061

توانمندیها و تجهیزات

واردات لوازم تراشکاری و فرزکاری و تیغ اره نواری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir