خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

شهر ابزار سپاهان

نام و نام خانوادگی مالک: علی اکبر فتح ال زاده
تلفن همراه: 09131136153

مشخصات کارگاه

بلوک: 33
پلاک اصلی: 1
تلفن: 33861201-33861202
نمابر: 33875061

توانمندیها و تجهیزات

پخش ابزار آلاتcnc - nc

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir