خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

جرثقیل سقفی محسن

نام و نام خانوادگی مالک: محسن فتح اله زلده
تلفن همراه: 09133146819

مشخصات کارگاه

بلوک: 34
پلاک اصلی: 1
تلفن: 33877928
نمابر: 33877929

توانمندیها و تجهیزات

فروش جرثقیل سقفی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir