خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

آهن آلات قدیریان

نام و نام خانوادگی مالک: آقای قدیریان
تلفن همراه: 09136453681

مشخصات کارگاه

بلوک: 18
پلاک اصلی: 31
تلفن: 33879195

توانمندیها و تجهیزات

برشکاری آهن - آلومینیوم

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir