خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

ماشین آلات صنعتی رحمانی

نام و نام خانوادگی مالک: آقای رحمانی
تلفن همراه: 09133285495

مشخصات کارگاه

بلوک: 18
پلاک اصلی: 35
تلفن: 33880763

توانمندیها و تجهیزات

امانت فروشی دستگاه های صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir