خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

شرق ابزار

نام و نام خانوادگی مالک: آقایان لطیفی - معمارزاده
تلفن همراه: 09131175370 - 09135359664

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 57
تلفن: 33866378

توانمندیها و تجهیزات

ابزار فروشی صنعت

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir