خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

ماشین آلات صنعتی ودائی

نام و نام خانوادگی مالک: آقای ودائی
تلفن همراه: 09132000730

مشخصات کارگاه

بلوک: 18
پلاک اصلی: 33
تلفن: 33861622

توانمندیها و تجهیزات

خرید و فروش ماشین آلات صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir