خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

نمایندگی شرکت کنترل افزار تبریز

نام و نام خانوادگی مالک: محمد حسین مجدیان
تلفن همراه: 09133151017

مشخصات کارگاه

بلوک: 24
پلاک اصلی: 7
تلفن: 031-33876529
وب سایت: http://controlafzar.com

توانمندیها و تجهیزات

فروش دستگاه های cnc - nc

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir