خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

فروشگاه اکبری

نام و نام خانوادگی مالک: آقای اکبری
تلفن همراه: 09133048297

مشخصات کارگاه

بلوک: 31
پلاک اصلی: 5
تلفن: 33870795 - 33867231

توانمندیها و تجهیزات

فروش لوازم لوکس ماشین

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir