خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

تعمیر دریل

نام و نام خانوادگی مالک: آقای دلیلی
تلفن همراه: 09132038505 - 09133130736

مشخصات کارگاه

بلوک: 7
پلاک اصلی: 4
تلفن: 33868037

توانمندیها و تجهیزات

ساخت و تعمیر دریل

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir