خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

تالار پذیرائی حسام

نام و نام خانوادگی مستاجر: عباس ثابت نصیر
تلفن همراه: 09122154573

مشخصات کارگاه

بلوک: 19
پلاک اصلی: 10
تلفن: 33863230
نمابر: 33876716
وب سایت: http://talarhesam.ir

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
تالار پذیرائی حسام

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir