خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

سوپر پونه

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: وجیه اله رفاه آبادی
تلفن همراه: 09196298901
میزان تحصیلات: لیسانس
سابقه کار: 40

مشخصات کارگاه

بلوک: 5
پلاک اصلی: 2
تلفن: 3876390

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • گواهینامه فنی و حرفه ای
  • گواهینامه فعالیت صنعتی
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
در حال حاضر سوپری به نام سوپر پونه داریم.

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir