خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

مفید کابین

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: محسن احدامیان
تلفن همراه: 09133175866

مشخصات کارگاه

بلوک: 10
پلاک اصلی: 3
تلفن: 3867015

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
کابینت ساز

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir