خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

شركت مهندسي بهينه سنج

نام و نام خانوادگی مالک: مدیر عامل : وحید کریمی
تلفن همراه: 09131173104

مشخصات کارگاه

بلوک: 23
پلاک اصلی: 23
تلفن: 3873998 - 3873999
نمابر: 3873997

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • شرکت
رشته تخصصی: سازنده گیج های اندازه گیری - ابزار دقیق - اتوماسیون شهری   توانمندیها و خدمات: طراحی و ساخت سیستمها و کنترلهای پیشرفته جهت کنترل هوشمند ترافیک شهری الکترونیکی ، کامپیوتری ، کنترل ابعاد خودرو و سایر قطعات
رشته تخصصی: سازنده گیج های اندازه گیری - ابزار دقیق - اتوماسیون شهری   توانمندیها و خدمات: طراحی و ساخت سیستمها و کنترلهای پیشرفته جهت کنترل هوشمند ترافیک شهری الکترونیکی ، کامپیوتری ، کنترل ابعاد خودرو و سایر قطعات

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی