خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

تولید قطعات خودرو های سنگین

نام و نام خانوادگی مالک: محمد مدنی
تلفن همراه: 09131183281

مشخصات کارگاه

بلوک: 20
پلاک اصلی: 21
تلفن: 33868471
نمابر: 33868505

توانمندیها و تجهیزات

تولید قطعات خودرو های سنگین

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی