خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

گریس نسوز آرسس

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: محمد جواد رضایی
تلفن همراه: 09132023284

مشخصات کارگاه

بلوک: صنعت1
پلاک اصلی: 163
تلفن: 33860034
نمابر: 33860035
وب سایت: http://arsesgrease.ir

توانمندیها و تجهیزات

تولید گریس های صنعتی نسوز

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی