خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

شرکت آروین تجهیز سپاهان

نام و نام خانوادگی مالک: علیرضا هارونی
تلفن همراه: 09131131279

مشخصات کارگاه

بلوک: 24
پلاک اصلی: 30
تلفن: 3380050-33876632
نمابر: 3360406

توانمندیها و تجهیزات

ساخت پمپ های شیمیایی( پمپ های ضد اسید)

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی