خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

ماهه صنعت

نام و نام خانوادگی مالک: آقای پیرستانی
تلفن همراه: 09139064737

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 22
تلفن: 33872280

توانمندیها و تجهیزات

تولید قطعات کامیون و صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی