خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

علم و صنعت

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: سید بهزاد صادقی
تلفن همراه: 09133255021

مشخصات کارگاه

بلوک: 13
پلاک اصلی: 22
تلفن: 33867017
نمابر: 33867017

توانمندیها و تجهیزات

تولید چرخ دنده - تولید پمپ های چرخ دنده ای

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی