نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
تراشکاری و فرزکاری 2000 19 9
تراشکاری چرخ دنده 19 20
کارگاه پارس تجهیز 7 39 33865768 33865768
تراشکاری و فرز کاری عرفان 9 35 33875464
تزریق پلاست سیدالشهدا 8 4 33866829
برشکاری و خم کاری امین 8 9 33866425
تیوان صنعت 22B 4 031-33870265
تراشکاری یزد خواستی 19 18 33896087
تکنو جوش 14 30 33868777
استیل تراش مرآت 5 20 3870483
تراشکاری استیل 5 7 3869011 3869012
تراشکاری خیام 2 33 42 3868440
پرسکاری پشت مجدی 36
بهینه صنعت 33 2 3875647 3778114
تکنو تراش جلوه گر 16 17 17 3868024 3867988 http://WWW.parsrhythm.COM
تراشکاری توکلی 16 6 3863691
کاوه سازه سپاهان 16 16 16 3864455 3862649
صنایع پارس تکنیک 10 14 3868697 3873247
تراشکاری رضائی 18 4 031-33879899
کارگاه فنی صافی 19 1 33871929
ریخته گری آلومینیوم ریخته گران 19 4 33866092
کارگاه صنعتی ولیعصر 19 17 33872090
تراشکاری اسدی 13 14/b 33879885
برشکاری صنعت 13 26 33876238
متال آرگون 17 13 33870209
جوشکاری مدرن آرگون 14 15 33868078
تراشکاری اطلس 16 41 33867740
ماشین ابزار توکلی 16 6 33863691
کاوش سازه سپاهان 16 16 33864455
تراشکاری حق شناس 15 39 09369504408
« شروع قبلی 1 2 3 بعدی پایان »

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی