بینا پیک رفیعی

نوع شخصیت:
  • شخصیت حقیقی
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: اسماعیل رفیعی
تلفن همراه: 09131032576

مشخصات کارگاه

بلوک: 9
پلاک اصلی: 5

توانمندیها و تجهیزات

تعمیرات موتورالات و زنراتورهای تک فار و سه فاز

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی