آسیا پلاست

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: حسین جوانی
تلفن همراه: 09131065789
میزان تحصیلات: سیکل
سابقه کار: 1

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی