نوین پلاست

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: مجید شفیعی
تلفن همراه: 09133076991
میزان تحصیلات: دیپلم

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 46
تلفن: 33872661

توانمندیها و تجهیزات

تزریق پلاستیک

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی