نمونه تراش

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مالک: براتعلی زلقی
تلفن همراه: 09131116900
نام و نام خانوادگی مستاجر: علیرضا هادی پور
تلفن همراه: 09138050848

مشخصات کارگاه

بلوک: 9
پلاک اصلی: 31
تلفن: 33878539
استاد کار: *

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • گواهینامه فنی و حرفه ای
  • گواهینامه فعالیت صنعتی
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
تراش دنده داخلی - هزار خاری های داخلی و خارجی - جای خار
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر
دستگاه صفحه تراش عمودی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی