تکنو وی

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مالک: محمد نعمت بخش
تلفن همراه: 09133276935
میزان تحصیلات: سیکل
نام و نام خانوادگی مستاجر: نایب نعمت بخش
تلفن همراه: 09133677059
میزان تحصیلات: دیپلم

مشخصات کارگاه

کارگر ساده: *

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • هیچ کدام
برشکاری
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی